Táto stránka je pre každého, kto zdieľa naše nadšenie pre outdoorovú edukáciu založenú na hre  a zážitkoch, chce sa dozvedieť o aktuálnych európskych trendoch v oblasti predprimárneho vzdelávania, či len hľadá námety na zaujímavé aktivity pre deti.  Dúfame, že tu nájdete praktickú inšpiráciu a pustíte sa s nami do nového dobrodružstva. Poďme sa teda hrať a učiť vonku! Pridajte sa k nám v hľadaní najlepších výchovno-vzdelávacích programov pre deti predškolského veku.

Prostredníctvom medzinárodného projektu TAKE ME OUT môžete získať materiály zamerané na outdoorovú edukáciu a hry, ktoré pomôžu naplniť potreby vašich detí. TAKE ME OUT spája najnovšie metodicko-didaktické prístupy pre outdoorovú edukáciu zo Škandinávie, Veľkej Británie a z ďalších európskych krajín.

Možnosť zapojiť sa do projektu je stále otvorená.

Zapojením sa do projektu získate komplexný guideline outdoorovej edukácie pre materské školy. Vy môžete následne svojim deťom ponúknuť množstvo benefitov, ktoré im outdoorová edukácia prináša.

Na október pripravuje pre najaktívnejších z vás v Škótsku v malebnom mestečku Stirling praktický týždňový seminár plný inšpirácie a nápadov na zaujímavé outdoorové hry, ktoré podporujú rozvoj dieťaťa. Seminár bude okrem iného zahŕňať podnetné exkurzie do miestnych materských škôl.

Ak ste aj vy prívržencom outdoorového trendu a máte záujem o aktívnu účasť na projekte s možnosťou účasti na niektorom z workshopov realizovaných  po celom Slovensku, či dokonca o účasť na seminári v Edinburgu vyplňte čím skôr profilový dotazník, na základe ktorého vyberieme 8 z vás.


Vyplniť profilový dotazník…


Veríme, že sme vás zaujali a že aj vy zoberiete najbližšie vaše deti von? Ak máte zaujímavé tipy, ako sa s deťmi vonku učíte hravou formou vy, neváhajte sa s nami o nich podeliť.Zapojte sa tiež do projektu a staňte sa tými, čo na Slovensku udávajú trend, ktorý je na západe už dávno zabehnutý. Staňte sa vzorom pre ostatných, pomôžte nám vychovať generáciu zdravšiu, samostatnejšiu  a v neposlednom rade šťastnejšiu.