Pripojte sa ku kampani, ktorej cieľom je zobrať čo najviac detí do prírodného prostredia, kde sa môžu hrať a vzdelávať. Deň vyučovania v prírode (tzv. Outdoor classroom day) sa koná po celom svete vo štvrtok, 1. novembra 2018. Z dôvodu štátneho sviatku v SR je možné tento termín posunúť na 8. novembra 2018. Pre učiteľov, ktorí realizujú outdoorovú edukáciu pravidelne, môže byť tento deň oslavou ich doterajších úspechov. A pre ostatných môže slúžiť ako impulz, aby sme s deťmi trávili viac času vonku. Veď netreba ísť hneď do lesa, stačí pravidelne využívať zelený školský dvor alebo blízky park.


Keď sa dospelých opýtate na ich najšťastnejšie spomienky z detstva, väčšina z nich sa odohrala vo vonkajšom prostredí. Pobyt v prírode však nemusí byť len o spontánnej hre. Outdoorová edukácia, obsahujúca prvky výchovy, vzdelávania a výcviku (teda nadobúdania praktických skúseností a zručností), rozvíja kreativitu, flexibilitu, originalitu, kritické a hodnotiace myslenie, deti si pri nej budujú vzťah so svetom živej i neživej prírody, rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné zručnosti a posilňujú svoj imunitný systém. Vo vonkajšom prostredí zároveň zažívajú ohromný pocit slobody, vnútorného sebauspokojenia a šťastia. Učitelia realizujúci outdoorovú edukáciu pozorujú u žiakov nasledovné zmeny: deti sa správajú lepšie, celá trieda má záujem učiť sa, jednotlivci, ktorým sa učilo ťažšie, sú vo vonkajšom prostredí úspešnejší.

Deti, ktoré sa nenaučili zvládať fyzické alebo emocionálne riziko budú v neskoršom veku v značnej nevýhode. Môžu sa stať bojazlivé, bezohľadné alebo neschopné sa vyrovnať s negatívnymi následkami. Práve pomocou outdoorových aktivít deťom ukazujeme, že aj plnenie rôznych výziev má určité obmedzenia (vrátane osobných limitov), že svoje hranice môžeme posúvať (v rámci osobných možností), že môžeme urobiť chybu a že je to úžasný pocit, keď si uvedomíme, že sme niečo zvládli a posunuli sa ďalej.Vo videu sú vložené slovenské titulky. Pokiaľ sa vám nezobrazujú, stiahnite si návod ako ich zapnúť.


O kampani

V roku 2012 pätica škôl v Londýne oslavovala outdoorovú edukáciu v rámci kampane Deň prázdnej triedy, ktorú založila Anna Portch. V roku 2015 sa k tejto kampani pridalo už 600 škôl z 15 krajín. V roku 2016 sa kampaň premenovala na Deň vyučovania v prírode. V roku 2017 sa do kampane zapojilo viac ako 2 milióny detí zo 100 krajín, a tento rok sa pridáva aj Slovensko. 17. mája 2018 sa do kampane zapojilo cca 3200 detí z 54 škôl. Impulzom pre zapojenie bol projekt TAKE ME OUT, ktorý realizovalo občianske združenie INAK v partnerstve so Stromom života, Prešovskou univerzitou v Prešove a partnermi z Dánska, Veľkej Británie a Estónska.