TAG MIG UD

Lad os tage læringen udendørs!

Kom og vær med i vores stræben efter at skabe de bedste udendørs læringsmiljøer for børnene i dagtilbud. Gennem det internationale projekt TAKE ME OUT kan du få gratis adgang til materialer med fokus på natur og udendørs pædagogik – børns læring, udvikling og leg i det udendørs læringsmiljø.

Hvorfor skulle det have betydning:

 • TAKE ME OUT samler den nyeste viden om praktisk naturpædagogik fra Skandinavien, Storbritannien og andre lande i Europa
 • Udendørs læring og leg giver mange fordele for alle børn
 • Pædagogisk personale i dagtilbud har et nøgleansvar for børns trivsel, udvikling og læring – og dette projekt hjælper dem med at nå det mål

Hvad opnår børnene:

 • Et boost i selvtillid og selvværd
 • Bedre kommunikationsevner og sociale kompetencer
 • Bedre motorik
 • Øget motivation
 • Forbedret fysisk og mental sundhed
 • Flere måder at booste deres læring på
 • Forbedrede problemløsningsevner
 • Øget fysisk aktivitet
 • Bedre kreativitet og fantasi
 • En masse positive naturoplevelser
 • En positiv indstilling til natur og miljø

Ved at deltage får du:

 • En håndbog for pædagogisk personale om udendørs læring og leg
 • Adgang til online træningsmoduler
 • Et sæt standarder for pædagogisk personale
 • Standarder for udendørs læring og læringsmiljøer i dagtilbud
 • Praktiske ideer til udendørsaktiviteter
 • Muligheden for at deltage i TAKE ME OUT WEEK
 • Muligheden for at deltage i TAKE ME OUT netværket
 • Kontakter til andet pædagogisk personale i hele EU
 • Masser af inspiration og, håber vi, motivation til at tage dine børn med udenfor
 • Muligheden for at vinde International Early Years Outdoor Practitioner Award

Lad os gå sammen og bygge en bedre fremtid med og for vores børn -og vores planet!

GENEREL INFORMATION

Projekt TAKE ME OUT er blevet implementeret i to faser, både med støtte og medfinansiering fra Den Europæiske Union, ERASMUS+-programmet.

Første fase af TAKE ME OUT-projektet, kontraktnummer: 2016-1-SK01-KA201-022597 , med titlen “Taking learning outdoors – Supporting the skills of preschool teachers in outdoor education and care” , blev implementeret i årene 2016 – 2018 og bragte ideen om at implementere udendørs læring og leg i offentlige dagtilbud på tværs af Europa. Det fokuserede på fremme af udendørs læring og leg og resulterede i udvikling af de første materialer til lærere og pædagoger, som støtter ideen, og som ser fordelene ved at implementere den i praksis. Det øgede også motivationen hos mange og for os til at fortsætte!

Det første projekt resulterede i følgende output:

 • Tag mig ud håndbogen
 • Professionelle standarder for udendørs læring (fokuseret på praktikere)
 • De første 4 online træningsmoduler og grundlæggende uddannelsesprogram for pædagogisk personale
 • Aktivitetsideer

Senere, igen takket være støtten fra Den Europæiske Union, ERASMUS+-programmet.

Anden fase af projektet blev gennemført i årene 2019 – 2022.

Projektnummeret 2019-1-SK01-KA201- 060775 , med titlen At tage læring udendørs – understøtte førskolelederes færdigheder inden for udendørs undervisning og pasning – TAKE ME OUT II. – Glad barndom sker udenfor – TRIN HØJERE , reagerede på de behov, der var defineret i den forrige og bragte nye ideer ind igen, der muliggjorde udvikling af andre ressourcer, som kan, håber og ønsker, hjælpe dig med at implementere udendørspædagogikken fuldt ud og gør det muligt for endnu flere børn i hele Europa at opleve fordelene ved natur og aktivt udeliv!

Det andet projekt resulterede i følgende output:

 • Forældrevejledning til udendørs læring i dagtilbud
 • Standarder for udendørslæringen i dagtilbud (med fokus på den institutionelle udvikling)
 • 6 Online kursussmoduler & Kursussprogram for pædagogisk personale og ledere
 • TAG MIG UD UGE kampagne

Du kan finde alle disse materialer og/eller information om de kurser og arrangementer, som du kan deltage i, på denne hjemmeside.

Du er velkommen til at være med!

Overordnet projektfokus:

Overførsel af verificeret ECEC (Early Childhood Education and Care) undervisningsmetodologi, bygget på udendørs undervisningskoncept, opstået i og inspireret af skandinaviske uddannelsestraditioner, som i dag bruges i Storbritannien og andre EU-lande, til lande, hvor dette koncept er mindre brugt og underudviklet ;

 • tilpasse udendørs tilgang til brug i de offentlige dagtilbud, børnehaver eller vuggestuer for at gøre det tilgængeligt for så mange ECEC-lærere, og samtidig nå ud til så mange børn som muligt i 5 projektlande (SK, UK DK, EE, CZ); samt i alle de andre lande, der udtrykker interesse for at være med
 • gennem udvikling af projektoutput, der fremmer færdighederne hos pædagogisk personale og praktikere inden for udendørs læring, støtte dig i implementeringen af udendørs læringsstilgang i praksis;
 • udvikling af yderligere motiverende værktøjer til at tilskynde til brug og implementering af denne tilgang;
 • at støtte internationalt samarbejde i ECEC og udvikle tematisk netværk med fokus på udendørs læringsmiljøer, støtte brugen af nye læringsstilgange og deling af bedste praksis i ECEC-sektoren på europæisk plan.