Ak sa chcete zapojiť:

 1. Zaregistrujte sa cez online formulár, ktorý nájdete TU
 2. Povedzte svojim kolegom o TÝŽDNI VONKU – TAKE ME OUT. Možno sa tiež radi zapoja! Spoločne môžete zobrať von deti zo svojej triedy alebo z celej školy! Koľkým deťom chcete priniesť tento radostný zážitok?
 3. Aby ste všetkým – deťom aj dospelým – umožnili skutočne pozitívny a príjemný zážitok, vopred si všetko naplánujte!
 4. Ak chcete urobiť nejaké plánovanie, pozrite si náš vzorový program na deň strávený vonku alebo vzorový plán týždňa vonku! Samozrejme, môžete si vymyslieť aj svoj vlastný program!
 5. Alebo sa inšpirujte v našej sekcii AKTIVITY
 6. Povedzte rodičom alebo ďalším rodinným príslušníkom detí o TÝŽDNI VONKU a ak je to možné, zapojte ich do nejakej aktivity! Aspoň na jedno popoludnie! Alebo využite ich pomoc v prípravách programu, či prostredia!
 7. Ak chcete, vyveste plagáty vo svojej škole alebo prezentujte informácie vo svojich miestnych médiách.
  Plagát nájdete TU

  Ale čo je najdôležitejšie, vezmite deti von každý deň konkrétneho týždňa, na dlhší čas ako zvyčajne! Ideálne na celý deň, každý deň! A skúste si to spolu s nimi užiť čo najviac!
 8. Po týždni vyplňte krátky formulár spätnej väzby a dajte nám vedieť o svojej skúsenosti! Radi o tom budeme počuť!