Každé dieťa v predškolskom veku by malo tráviť dostatok času vonku. Vonkajšie prostredie je predsa plné neodolateľných podnetov a kontextov pre hru. Vzdelávacie aktivity realizované vonku navyše podporujú sociálne učenie sa, umožňujú realizovať vysvetľujúce rozhovory, podporujú získavanie praktických zručností a budovanie vzťahu medzi dieťaťom a prírodou.
Strom života sa stal súčasťou medzinárodného projektu, v rámci ktorého bude vyššie uvedené myšlienky najbližšie dva roky rozpracovávať.  Výstupmi nášho snaženia budú metodická príručka, ktorá vám vysvetlí princípy a prínosy outdoorového vzdelávania, ďalej vzdelávacie moduly pre pedagógov materských škôl, odporúčaný profil outdoorového učiteľa a námety na vzdelávacie aktivity pre deti.Úvodné stretnutie partnerov projektu sa konalo 15.-16.11.2016 v Bratislave – Devín, na ktorom sa zišli zástupcovia Slovenska, Veľkej Británie, Dánska a Estónska. Práve zahraniční partneri budú pre Strom života zdrojom inšpirácie, pričom našou snahou bude v maximálnej miere ich skúsenosti preniesť a adaptovať na slovenské pomery. Sami to však nezvládneme a potrebujeme pomoc vás – pracovníkov materských škôl. Pokiaľ máte záujem pomôcť (zúčastňovať sa prieskumov, pripomienkovať materiály, testovať navrhované aktivity alebo priamo aktivity navrhovať), kontaktujte Denisa emailom na blaho@stromzivota.sk. Najaktívnejších z vás za odmenu pozveme na 5-dňový vzdelávací pobyt do Anglicka (plánovaný termín október 2017). Tešíme sa na spoluprácu
 

All news…