TAKE ME OUT

Pojďme se učit ven!

Pojďte se s námi podílet na vytváření nejlepších vzdělávacích programů pro děti v raném věku a předškolní děti. Prostřednictvím mezinárodního projektu TAKE ME OUT máte přístup k materiálům zaměřeným na venkovní výuku a hru, které vám pomohou naplnit vaše potřeby.

Proč je to důležité:

 • TAKE ME OUT přináší nejnovější přístupy k výuce v přírodě ze Skandinávie, Velké Británie a dalších evropských zemí.
 • Výuka a hra venku přináší všem dětem mnoho výhod
 • Pracovníci v raném věku mají klíčovou odpovědnost za blaho dětí a tento projekt jim pomáhá tohoto cíle dosáhnout.

Co děti získají:

 • Zvýšení sebevědomí
 • lepší komunikační a sociální dovednosti
 • Přesnější motorické dovednosti
 • Zvýšení motivace
 • Zlepšení fyzického a duševního zdraví
 • Více možností, jak podpořit své učení
 • Lepší dovednosti při řešení problémů
 • Zvýšená fyzická aktivita
 • Lepší kreativita a představivost
 • Spousta objevů
 • Pečující přístup k přírodě a životnímu prostředí

Připojením získáte:

 • Příručka pro učitele v raném věku o učení a hře venku
 • Přístup k online vzdělávacím modulům
 • Soubor standardů pro pracovníky v oblasti předškolní výchovy, kteří pracují venku.
 • Standardy pro venkovní vzdělávání v mateřské škole
 • Praktické nápady pro venkovní aktivity
 • Možnost zapojit se do TÝDNE VENKU (TAKE ME OUT WEEK)
 • Možnost zapojit se do sítě TAKE ME OUT
 • Kontakty na další učitele, kteří využívají přístup založený na učení a hře venku.
 • Spousta inspirace a, jak doufáme, i motivace k tomu, abyste své děti vzali ven.
 • Možnost získat mezinárodní ocenění Early Years Outdoor Practitioner Award.

Spojme síly a budujme lepší budoucnost s našimi dětmi a pro naši planetu!

OBECNÉ INFORMACE

Projekt TAKE ME OUT byl realizován ve dvou fázích s podporou a spolufinancováním Evropské unie, programu ERASMUS+.

První fáze projektu TAKE ME OUT, číslo smlouvy: 2016-1-SK01-KA201-022597, s názvem „Taking learning outdoors – Supporting the skills of pre-school teachers in outdoor education and care“, byla realizována v letech 2016-2018 a přinesla myšlenku implementace venkovního vzdělávání a hry ve veřejných mateřských školách a zařízeních pro předškolní vzdělávání v celé Evropě. Zaměřila se na propagaci venkovního přístupu a vyústila v přípravu prvních materiálů pro učitele a pedagogy, kteří tuto myšlenku podporují a vidí přínosy jejího zavádění do praxe. Zároveň posílila motivaci mnohých i nás všech k dalšímu pokračování!

Výsledkem prvního projektu byly následující výstupy:

 • Take Me Out Příručka pro učitele
 • Profesní standardy pro vzdělávání v přírodě (zaměřené na praktiky)
 • První 4 online vzdělávací moduly a základní program pro učitele
 • Nápady na aktivity

Později, opět díky podpoře Evropské unie, programu ERASMUS+.

V letech 2019-2022 byla realizována druhá fáze projektu.

Projekt číslo 2019-1-SK01-KA201- 060775 s názvem „ Taking learning outdoors – supporting the skills of pre – school managers in outdoor education and care – TAKE ME OUT II. –  Happy childhood happens outside – STEP HIGHER „, reagoval na potřeby definované v předchozím a přinesl opět nové nápady, které umožnily vznik dalších zdrojů, které vám, doufáme a přejeme si, mohou pomoci plně realizovat outdoorové programy a umožnit zažít výhody pobytu venku ještě více dětem po celé Evropě!

Výsledkem druhého projektu jsou následující výstupy:

 • Průvodce rodičů venkovní výukou v mateřské škole
 • Standardy vzdělávání v přírodě v mateřské škole (zaměřené na institucionální rozvoj)
 • 6 Online školicích modulů a školicí program pro vedoucí pracovníky a manažery škol.
 • Kampaň TAKE ME OUT WEEK

Všechny tyto materiály a/nebo informace o školicích programech a akcích, kterých se můžete zúčastnit, najdete na těchto webových stránkách.

Rádi vás mezi sebou uvítáme!

Celkové zaměření projektu:

Projekt je zaměřen na přenos ověřené metodiky výuky ECEC (Early Childhood Education and Care), postavené na konceptu venkovní výuky, která vznikla na základě skandinávských vzdělávacích tradic a je jimi inspirována, a která se dnes používá ve Velké Británii a dalších zemích EU, do zemí, kde je tento koncept méně využíván a málo rozvinut;

 • přizpůsobení outdoorového přístupu pro použití ve veřejných zařízeních pro předškolní výchovu, mateřských školách nebo školkách, aby byl přístupný co největšímu počtu učitelů předškolního vzdělávání a zároveň aby se dostal k co největšímu počtu dětí v 5 zemích projektu (SK, UK, DK, EE, CZ); stejně jako ve všech ostatních zemích, které projeví zájem se připojit.
 • prostřednictvím rozvíjení výstupů projektu podporujících dovednosti učitelů v raném věku, praktiků nebo pedagogů v oblasti vzdělávání v přírodě a podporujících vás při zavádění přístupu vzdělávání v přírodě do praxe;
 • vytvoření dalších motivačních nástrojů na podporu využívání a zavádění tohoto přístupu;
 • podpora mezinárodní spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání a péče a rozvoj tematické sítě zaměřené na vzdělávání venku, podpora využívání nových výukových přístupů a sdílení osvědčených postupů v sektoru předškolního vzdělávání a péče na evropské úrovni.