ZOBER MA VON

Poďme sa hrať a učiť vonku!

Pridajte sa k nám v hľadaní najlepších výchovno-vzdelávacích programov pre deti predškolského veku. Prostredníctvom medzinárodného projektu TAKE ME OUT môžete získať materiály zamerané na outdoorovú edukáciu a hry, ktoré pomôžu naplniť potreby vašich detí.

Prečo by vás to malo zaujímať:

 • TAKE ME OUT spája najnovšie metodicko-didaktické prístupy pre outdoorovú edukáciu zo Škandinávie, Veľkej Británie a z ďalších európskych krajín
 • Vzdelávanie, výchova a hra vo vonkajšom prostredí poskytuje veľa výhod pre všetky deti
 • Učitelia v materských školách majú zodpovednosť za blaho detí a rozvoj ich potenciálu a práve projekt TAKE ME OUT im pomáha dosiahnuť tento cieľ

Čo získajú deti:

 • Zvýšenú sebadôveru
 • Lepšie komunikačné a sociálne zručnosti
 • Motorické zručnosti
 • Lepšiu motiváciu a chuť učiť sa
 • Fyzické a duševné zdravie
 • Nové možnosti, ako sa učiť
 • Praktické skúsenosti s riešením problémov
 • Dostatok pohybu
 • Lepšiu tvorivosť a predstavivosť
 • Veľa objavovania
 • Záujem o prírodu a životné prostredie

Zapojením sa do projektu získate:

 • Príručku o outdoorovej edukácii pre učiteľov v materských školách
 • Prístup k online tréningovým modulom pre ďalšie vzdelávanie
 • Štandardy outdoorového učiteľa pre predprimárne vzdelávanie
 • Praktické nápady pre vonkajšie aktivity a hry
 • Možnosť zapojiť sa do podujatí organizovaných medzinárodnou sieťou TAKE ME OUT
 • Kontakty s ostatnými učiteľmi, praktizujúcimi outdoorovú edukáciu
 • Inšpiráciu, motiváciu a dôvody zobrať deti von
 • Možnosť získať Medzinárodné ocenenie pre outdoorového učiteľa

Spojme naše sily a vytvorme jasnejšiu a zelenšiu budúcnosť pre naše deti a našu planétu!