VII MIND VÄLJA

Võtame õues õppimise!

Tule ja liitu meiega, et luua parimaid haridusprogramme algklassidele ja eelkooliealistele lastele. Rahvusvahelise projekti TAKE ME OUT kaudu pääsete juurde materjalidele, mis keskenduvad õuesõppele ja mängimisele, et aidata teie vajadusi rahuldada.

Miks see oluline peaks olema:

TAKE ME OUT koondab uusimad õuesõpetamise lähenemisviisid Skandinaaviast, Ühendkuningriigist ja teistest Euroopa riikidest

Õues õppimine ja mängimine pakub palju eeliseid kõigile lastele

Alusharidusega tegelejatel on peamine vastutus laste heaolu eest ja see projekt aitab neil seda eesmärki saavutada

Mida lapsed saavad:

 • Enesekindluse tõus
 • Paremad suhtlemis- ja sotsiaalsed oskused
 • Täpsem motoorne oskus
 • Suurenenud motivatsioon
 • Paranenud füüsiline ja vaimne tervis
 • Rohkem võimalusi nende õppimise tõhustamiseks
 • Täiustatud probleemide lahendamise oskused
 • Suurenenud füüsiline aktiivsus
 • Parem loovus ja kujutlusvõime
 • Palju avastamist
 • Hooliv suhtumine loodusesse ja keskkonda

Liitudes saad:

 • Õuesõppe ja -mängu käsiraamat väikelastele
 • Juurdepääs veebipõhistele koolitusmoodulitele
 • Standardite kogum varajases eas õues harjutajatele
 • A Lasteaia õuesõppe standardid
 • Praktilised ideed välitegevuseks
 • Võimalus liituda programmiga TAKE ME OUT WEEK
 • Võimalus liituda võrguga TAKE ME OUT
 • Kontaktide loomine teiste õpetajatega õuesõppe ja mängu lähenemist kasutades
 • Palju inspiratsiooni ja loodetavasti ka motivatsiooni oma lapsi õue viia
 • Võimalus võita rahvusvaheline varajase aasta õuespraktiku auhind

Ühendagem jõud ja ehitagem oma lastega ja meie planeediga paremat tulevikku!

ÜLDINE INFORMATSIOON

Projekt TAKE ME OUT on ellu viidud kahes etapis, nii Euroopa Liidu, ERASMUS+ programmi toel kui ka kaasrahastamisel.

2016. aastal viidi ellu TAKE ME OUT projekti esimene etapp, lepingu number: 2016-1-SK01-KA201-022597, pealkirjaga „Õues õppimine – Koolieelse lasteasutuse õpetajate oskuste toetamine õuesõppes ja -hoolduses“. – 2018. aastal ning tõi idee rakendada õuesõpetust ja -mänge avalikes lasteaedades ja lasteaedades üle Euroopa. See keskendus õues käimise propageerimisele ning selle tulemusel töötati välja esimesed materjalid õpetajatele ja pedagoogidele, kes ideed toetavad ja näevad selle praktilise rakendamise eeliseid. See tõstis ka paljude ja meie kõigi motivatsiooni jätkata!

Esimese projekti tulemuseks olid järgmised väljundid:

 • Vii mind välja Õpetajate käsiraamat
 • Õuesõppe kutsestandardid (keskendunud praktikutele)
 • Esimesed 4 veebipõhist koolitusmoodulit ja õpetajate põhikoolituse programm
 • Tegevuse ideed

Hiljem taas tänu Euroopa Liidu, ERASMUS+ programmi toetusele.

Projekti teine ​​etapp viidi ellu, aastatel 2019-2022.

Projekti number 2019-1-SK01-KA201- 060775 pealkirjaga „Õues õppimine – koolieelsete juhtide õuesõppe ja -hoolduse oskuste toetamine – VÕTA MIND VÄLJA II. – Õnnelik lapsepõlv toimub õues – SAMM KÕRGEMAKS ”, reageeris eelmises määratletud vajadustele ja tõi taas uusi ideid, mis võimaldasid arendada teisi ressursse, mis loodame ja soovime aidata õueprogramme täiel määral ellu viia. ja võimaldada kogeda õueskäimise eeliseid veelgi enamatele lastele üle Euroopa!

Teise projekti tulemuseks olid järgmised väljundid:

 • Lasteaia õuesõppe juhend vanematele
 • Lasteaia õuesõppe standardid (keskendunud institutsionaalsele arengule)
 • 6 Veebipõhised koolitusmoodulid & Koolitusprogramm koolijuhtidele ja -juhtidele
 • TAKE ME OUT WEEK kampaania

Kõik need materjalid ja/või teave koolitusprogrammide ja ürituste kohta, millega saate liituda, leiate sellelt veebisaidilt.

Tere tulemast liituma!

Projekti üldine fookus:

Skandinaavia haridustraditsioonidest alguse saanud ja nendest inspireeritud õuesõppe kontseptsioonile põhineva kontrollitud alushariduse ja lapsehoiu (Early Childhood Education and Care) õpetamise metoodika ülekandmine, mida tänapäeval kasutatakse Ühendkuningriigis ja teistes EL-i riikides, riikidesse, kus seda kontseptsiooni kasutatakse vähem ja on vähe arenenud. ;

 • välitingimustes kasutatava lähenemise kohandamine avalikes lasteasutustes, eelkoolides või lasteaedades, et see oleks kättesaadav võimalikult paljudele alushariduse ja lapsehoiu õpetajatele ning jõuaks samal ajal võimalikult paljude lasteni viies projekti riigis (SK, UK , DK, EE, CZ); samuti kõigis teistes riikides, kes väljendavad huvi liituda
 • alushariduse õpetajate, praktikute või pedagoogide õuesõppealaseid oskusi edendavate projektiväljundite arendamise kaudu, toetades Teid õuesõppe lähenemisviisi rakendamisel praktikas;
 • täiendavate motivatsioonivahendite väljatöötamine, et julgustada seda lähenemisviisi kasutama ja rakendama;
 • toetada rahvusvahelist alushariduse koostööd ja arendada õuesõppele keskenduvat temaatilise võrgustiku arendamist, toetades uute õpetamisviiside kasutamist ja parimate praktikate jagamist alushariduse sektoris Euroopa tasandil.