VII MIND ÕUE

Viime õppimise välja!

Tule ja liitu meiega meie teekonnal, et üheskoos luua parim haridusprogramm eelkooliealistele lastele. Läbi rahvusvahelise projekti VII MIND ÕUE, saate materjalid, mis suunavad väljas õppimist ja mängimist, et saavutada just Teie vajadustest lähtuv tulemus.

Miks see on oluline:

 • TVII MIND ÕUE ühendab uusimad õpetamismeetodeid läbi õuesõppe nii Skandinaaviast, Inglismaalt kui ka teistest Euroopa riikidest.
 • Õuesõpe ja mängimine toob palju kasu kõikidele lastele.
 • Õpetajatel, kes juhendavad lapsi nende esimestel eluaastatel, on oluline vastutus laste tuleviku ees ja see projekt aitab seda eesmärki saavutada.

Mida saavad projektist lapsed:

 • Suurema enesekindluse
 • Paremad sotsiaalsed oskused
 • Täpsemad motoorsed oskused
 • Võimendatud motivatsiooni
 • Parema füüsilise ja vaimse tervise
 • Rohkem võimalusi, et õppida enda ümbrusest
 • Paremad probleemi lahendamise oskused
 • Suurenenud kehalise aktiivsuse
 • Parema loovuse-ja kujutlusvõime
 • Rohkem avastamist
 • Hoolivuse looduse ja meid ümbritseva keskkonna vastu

Ühinedes meiega saad:

 • Õpetaja käsiraamatu õuesõppe ja mängu kohta
 • Juurdepääsu online- koolitustele
 • Õuesõppe õpetaja standardi
 • Praktilisi ideid mida õuesõppel ette võtta
 • Võimaluse liituda VII MIND ÕUE üritustega
 • Teiste õpetajate kontaktid, kes kasutavad õuesõppe ja mängu meetodeid nende igapäevases töös.
 • Palju inspiratsiooni ja me loodame, motivatsiooni, et te viiksite lapsed õue õppima ka praktikas.
 • Võimaluse saada Rahvusvahelise Õuesõppe Õpetaja tunnustus

Ühendame jõud ja ehitame säravama ja rohelisema tuleviku meie lastele ja planeedile!

Tule ja liitu meiega meie teekonnal, et üheskoos luua parim haridusprogramm eelkooliealistele lastele. Läbi rahvusvahelise projekti VII MIND ÕUE, saate materjalid, mis suunavad väljas õppimist ja mängimist, et saavutada just Teie vajadustest lähtuv tulemus.

Miks see on oluline:

 • TVII MIND ÕUE ühendab uusimad õpetamismeetodeid läbi õuesõppe nii Skandinaaviast, Inglismaalt kui ka teistest Euroopa riikidest.
 • Õuesõpe ja mängimine toob palju kasu kõikidele lastele.
 • Õpetajatel, kes juhendavad lapsi nende esimestel eluaastatel, on oluline vastutus laste tuleviku ees ja see projekt aitab seda eesmärki saavutada.

Mida saavad projektist lapsed:

 • Suurema enesekindluse
 • Paremad sotsiaalsed oskused
 • Täpsemad motoorsed oskused
 • Võimendatud motivatsiooni
 • Parema füüsilise ja vaimse tervise
 • Rohkem võimalusi, et õppida enda ümbrusest
 • Paremad probleemi lahendamise oskused
 • Suurenenud kehalise aktiivsuse
 • Parema loovuse-ja kujutlusvõime
 • Rohkem avastamist
 • Hoolivuse looduse ja meid ümbritseva keskkonna vastu

Ühinedes meiega saad:

 • Õpetaja käsiraamatu õuesõppe ja mängu kohta
 • Juurdepääsu online- koolitustele
 • Õuesõppe õpetaja standardi
 • Praktilisi ideid mida õuesõppel ette võtta
 • Võimaluse liituda VII MIND ÕUE üritustega
 • Teiste õpetajate kontaktid, kes kasutavad õuesõppe ja mängu meetodeid nende igapäevases töös.
 • Palju inspiratsiooni ja me loodame, motivatsiooni, et te viiksite lapsed õue õppima ka praktikas.
 • Võimaluse saada Rahvusvahelise Õuesõppe Õpetaja tunnustus

Ühendame jõud ja ehitame säravama ja rohelisema tuleviku meie lastele ja planeedile!