Empty_classroom_day

Milí priatelia, pozývame vás na národnú konferenciu ZOBER MA VON, ktorá sa bude konať dňa 12. apríla 2018 v Prešove, v priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity.  Ak sa zaujímate o outdoorovú edukáciu detí predškolského veku, rezervujte si miesto v kalendári a určite sa zaregistrujte. Konferencia je určená pedagogickým zamestnancom materských škôl. Jej cieľom je prezentovať materiály, ktoré môžu učitelia využívať v rámci outdoorovej edukácie detí predškolského veku a vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností a nadobudnutie praktických zručností súvisiacich s realizáciou outdoorových aktivít. Celý program konferencie je zostavený tak, aby vám poslúžil ako inšpirácia pre pobyt vonku. Začiatok konferencie je naplánovaný na 9:00 hod, s predpokladaným ukončením o 15:00. Konkrétny rozpis jednotlivých blokov konferencie zverejníme v najbližších dňoch. Na konferenciu si prosím prineste neformálne a pohodlné oblečenie a obuv, nakoľko časť programu bude prebiehať vonku.Kto podujatie organizuje?
Národná konferencia sa organizuje v rámci medzinárodného projektu TAKE ME OUT a organizátormi podujatia sú:* Strom života, občianske združenie,
* Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta,
* OMEP, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu,
* a INAK, občianske združenie a koordinátor medzinárodného projektu.

Ako sa prihlásiť?
Prihlásiť sa môžete vyplnením a odoslaním elektronickej záväznej prihlášky. AKTUALIZÁCIA: K 19.03.2018 sa kapacita podujatia naplnila, preto je prihlasovanie ukončené. Ďakujeme za pochopenie.
Počet miest je limitovaný, preto vás prosíme, aby ste z jednej školy prihlasovali maximálne jedného účastníka. Ďalší prihlásený účastník z rovnakej školy bude považovaný za náhradníka. Bližšie informácie o mieste podujatia zašleme prihláseným účastníkom v dostatočnom predstihu.

Rezervačný poplatok na konferenciu je 10 € (spôsob, ako uhradiť tento poplatok, nájdete v online prihláške). V prípade účasti na konferencii bude účastníkovi tento poplatok v plnej výške vrátený priamo na podujatí. V prípade neúčasti sa uhradený poplatok považuje za storno poplatok, ktorý bude použitý na pokrytie nákladov spojených s realizáciou konferencie. Účastník je na konferenciu zaregistrovaný až po úhrade rezervačného poplatku.

Čo bude zabezpečené?
Okrem programu konferencie bude pre účastníkov zabezpečené ubytovanie (zo stredy na štvrtok) a stravovanie (občerstvenie vo forme coffee breakov, vo štvrtok raňajky pre ubytovaných účastníkov a obed pre všetkých účastníkov). Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Čo ešte je dobré vedieť?
Na záver konferencie vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. V prípade otázok nás kontaktujte na blaho@stromzivota.sk alebo telefonicky: 0918 432 361. Tešíme sa na vašu účasť.