Empty_classroom_day-173

ÕUESÕPPE PÄEV – ole valmis kogema midagi imelist! on ülemaailmne kampaania innustamaks ja tähistamaks õues õppimist ja mängimist. Tuhandetes koolides ja lasteaedades üle kogu maailma seatakse sellele päevale prioriteedina mängimine ja õppimine õues. Lisaks sellele, et see kõik on väga lõbus, on eesmärgiks näidata kui vajalik ja lihtne on veeta aega õues koos lastega.

Inglismaal ja Iirimaal toimuvad ÕUESÕPPE PÄEVAD 17. mail ja 1. novembril. Õpetajad on välja toonud erinevad positiivsed mõjud, mida õues õppimine lastele annab: laste käitumine muutub positiivsemaks, nende tegevustes on rohkem keskendumist. Lapsed, kellel esineb õpiraskuseid, arenevad kiiremini õppides erinevates õuekeskustes.
Kui täiskasvanu mõtleb on lapsepõlve peale, meenub talle tihti lõbus õues veedetud aeg ning erinevad vahvad mängud. Mäng ongi kõige tähtsam osa lapse lapsepõlvest, see annab neile eluks vajalikud oskused nagu probleemide lahendamine, oskuse meeskonnatööks ning mis kõige tähtsam- õues mängimine arendab nende loovust.
Kampaania ise ei ole suunatud vaid ühele päevale, vaid see julgustab veetma rohkem aega õues igapäevaselt, seda nii lasteaias kui ka kodus. Õpetajal on oskused ja teadmised julgustada nii teisi õpetajaid, vanemaid kui ka kogukonda, et lastele võimaldataks rohkem aega ja võimalusi õues mängimiseks ja õppimiseks. Kõigil maailmas elavatel lastel peaks olema võimalus veeta õues oma päevast vähemalt 90 minutit.
Me kõik saame teha midagi selleks, et tagada lastele piisavalt aega ja võimalusi õues viibimiseks ning mängimiseks. Lapsevanemad saavad julgustada oma lapse kooli/lasteaeda ning teha koostööd õpetajate ja teiste lastevanematega. Erinevatel firmadel on võimalus ühineda kampaaniaga ning toetada kohalikke projekte koos õuesõppe edendamise ja toetamisega. Kõik, kes hoolivad laste õnnelikust lapsepõlvest, saavad levitada sõnumit selle kohta, miks õues õppimine ja mängimine on vajalik ja oluline.
Vaata, mida, missuguses mahus, kuidas ja kellega sa seda teha soovid ning ühine kampaaniaga juba täna: www.outdoorclassroomday.org.uk. Ülemaailmset ÕUESÕPPE PÄEVA juhib Project Dirt, koostöös Unilever, Dirt is Good movement. Inglismaal ja Iirimaal Learning through Landscapes koostöös Persiliga.