Teacher profile

TEACHER`S PROFILE

Outdoor teacher profile or Professional standards of outdoor education define the scope of knowledge, level of practice and engagement that professionals wanting to use the outdoor approach should achieve. We hope that this document will provide you the guidance in a case you want to increase your competence.

PROFIL UČITEĽA

Profesijné štandardy pre učiteľov outdoorovej edukácie v materskej škole definujú rozsah poznatkov, úroveň praxe a mieru zaangažovania, ktorú by profesionálni pedagógovia so záujmom o outdoorový prístup mali dosiahnuť. Dúfame, že tento dokument vám bude nápomocný v prípade, ak si chcete zvýšiť svoje profesijné kompetencie.

ÕUESSÕPPE ÕPETAJA PROFIIL

Outdoor teacher profile or Professional standards of outdoor education define the scope of knowledge, level of practice and engagement that professionals wanting to use the outdoor approach should achieve. We hope that this document will provide you the guidance in a case you want to increase your competence.

PROFIL FOR NATURPÆDAGOGEN

Outdoor teacher profile or Professional standards of outdoor education define the scope of knowledge, level of practice and engagement that professionals wanting to use the outdoor approach should achieve. We hope that this document will provide you the guidance in a case you want to increase your competence.